Diensten

Advies voor gebouwen op zoek naar een duurzamere toekomst.

Audit

Energiedeskundigen
Asbestinventaris-experten

 

Binnen deze afdeling kan u terecht voor de aanvraag van allerlei wettelijke attesten. Onze teamleden beschikken over de nodige vakbekwaamheid om officiële attesten af te leveren:

EPC-attest
H100-verwarmingsaudit
Asbestinventaris

Kortom, elk teamlid heeft zijn specialisatie. Afhankelijk van de opdracht of de vraag wordt er als team gekeken welke competenties of gezamenlijke competenties we best inzetten.

 

 

Haalbaarheid

Technische experten
Bouwkundige experten
Expert conditiemeting (NEN 2767) – MJOP 

 

Haalbaarheid is de grootste draaischijf binnen Trema. Vaak komen haalbaarheidsstudies voort uit eerder gemaakte audits en stromen deze projecten later door naar opvolging en coördinatie:

Studie zonnepanelen
Studie laadpalen
Opstellen conditiemeting en MJOP
Opstellen renovatiemasterplan
Energiemonitoring
Brandveiligheidsanalyse
Begeleiding opleveringen
Renovatieplicht 2050

Vaak worden in deze opdrachten gezamelijke competenties ingezet.

 

 

Renovatie

Bouwkundige experten
Senior bouwkundige projectleiders

 

Deze afdeling staat in voor alles wat te maken heeft met het opwaarderen van de buitenschil van een gebouw:

Renovatie/coördinatie
Bouwtechnisch advies
Opmaak meetstaten en bestekteksten
Advies betonrot
Gevelrenovaties
Balkonrenovaties
Dakrenovaties
Dakinspecties / isolatienorm 2020

Vaak start dit met een advies dat wordt omgezet naar het uitschrijven van een voorstudie, opstellen van meetstaat en lastenboek, opvragen van offertes tem. de volledige opvolging van de werken.