Renovatiemasterplan

Als erkend studiebureau door het Vlaams Energie & Klimaat Agentschap (VEKA) voert Trema renovatiemasterplannen uit voor appartementsgebouwen. U ontvangt hiervoor een subsidie van 60% met een maximum van 12.000€. Het masterplan reikt een technisch advies aan voor de grondige energetische renovatie van een appartementsgebouw.

De studie bestaat uit 2 delen

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Er wordt een conditiestaat opgemaakt van het gebouw voor gebouwtechnische, installatietechnische en veiligheids- en woonkwaliteitsaspecten (Vlaamse Codex Wonen). Er wordt aangegeven welke vervanginvesteringen en wettelijk verplichte investeringen noodzakelijk zijn in de loop van de komende 20 jaar.

Duurzaam renovatiescenario

Verder beschrijft het renovatiemasterplan een duurzaam renovatiescenario richting langetermijnrenovatiedoelstelling 2050. De noodzakelijke vervanginvesteringen en verfraaiingswerken worden in dit advies gecombineerd met energie-efficiëntie- en comfortmaatregelen, waar mogelijk aangevuld met investeringen in infrastructuur voor duurzame verwarming en de productie van hernieuwbare energie.

De langetermijnrenovatiedoelstelling voor een appartement is bepaald als het EPC-label A. Meer informatie hierover kan men terugvonden op de website van het VEKA.

Heb je interesse in zo een Renovatiemasterplan? Vraag dan een offerte aan via de website van het VEKA.