Renovatieplicht 2050

Sinds 1 januari 2023 geldt de renovatieverplichting voor residentiele gebouwen, dus ook voor appartementen. Alle appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop (of andere overdracht). Label D is een eerste tussenstap. De regelgeving van appartementsgebouwen wordt voortdurend strenger. Niet enkel de EPC waarde maar ook asbest, de lift, brandveiligheid, laadinfrastructuur, elektrische laagspanningsborden, valbeveiliging en de Vlaamse Wooncode worden steeds strikter.

Bovendien kosten verouderde gebouwen meer in onderhoud dan moderne gebouwen. Het is niet eenvoudig een totaalbeeld van de technische staat van een gebouw, investeringskosten en vastgoedwaardes te begroten voor een appartementsgebouw.

Trema bouwde met VLAIO subsidies de afgelopen jaren aan een rekentool die u een duidelijke inschatting geeft van de renovatiemogelijkheden voor uw appartementsgebouw. Aan de hand van deze tool worden warmteverliezen accuraat inschat per gebouwdeel.

Warmteverlies als uitgangspunt van onze studie

Het warmteverlies is het uitgangspunt van onze studie. Hoe minder warmteverlies, hoe minder energie er nodig is om het te verwarmen. Kortom een win – win situatie, zowel financieel als voor het klimaat. Tijdig investeren is ook noodzakelijk om de totale kostprijs van uw gebouw onder controle te houden.

De veroudering van een gebouw loopt volgens de curve hieronder. Het verouderingsproces gaat steeds sneller. Daarom is het belangrijk vroeg genoeg te starten met het grondig onderhouden en renoveren van uw gebouw. Het tijdig onderhouden van uw gebouw zal er niet alleen voor zorgen dat u bespaart op uw onderhoudsbudget maar ook op uw energiefactuur. Om de technische toestand van uw gebouw in te schatten gebruiken wij de NEN2767 methodiek. Indien u dat wenst ontvangt u een gedetailleerde analyse. Echter, in de standaard opdracht maken wij een inschatting op basis van een visuele inspectie volgens de NEN2767 methodiek.

Waarop is onze studie gebaseerd?

De studie is gebaseerd op de huidige toestand van het gebouw. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van:

  • Het EPC attest gemeenschappelijke delen
  • Het energieverbruik voor verwarming: de stookolie, aardgas of elektriciteitsfactuur (indien men elektrische verwarmt)
  • De verplichte periodieke verwarmingsaudit (H100 audit) indien er een gemeenschappelijke stookplaats is
  • Een plaatsbezoek waarin waarnemingen worden gedaan om accurate aannames te doen

Het EPC gemeenschappelijke delen en een aantal privatieve EPC attesten worden ter simulatie opgemaakt om het investeringsritme te bepalen.
Mogelijks moet het huidige EPC attest verder aangevuld worden met staving stukken of destructieve onderzoeken. Indien er bijkomende opdrachten aanbevolen worden bij de start van de opdracht worden deze aangeboden aan de prijzen die reeds in de offerte werden meegedeeld. Hieronder een voorbeeld van een EPC attest gemeenschappelijke delen waarbij er enkele verbeteringen werden gesimuleerd.

 

Er wordt een 3D model opgemaakt van het gebouw waarin alle verliesoppervlakken in rekening worden gebracht. De weerdata en energieverbruiken worden geanalyseerd en genormaliseerd volgens de graaddagen methodiek.
Er wordt een warmteverliesberekening opgemaakt voor een normaal jaar. Dit scenario geeft inzicht in de verschillende warmteverliezen in het gebouw en de hoegrootheid van ieder verlies.
Alle bouwdelen worden afzonderlijk beoordeeld volgens de conditie waarin ze zich bevinden volgens de NEN2767 methodiek. Vervolgens worden alle bouwdelen opgewaardeerd naar EU doelstellingen 2050.

De verbeteringen worden doorgerekend volgens investeringskost en energetische besparing. De investeringskosten voor het vernieuwen van daken, ramen buitenmuren, stookplaatsen worden ingeschat volgens gestandaardiseerde eenheidsprijzen. Deze kunnen echter afwijken van de uiteindelijke bouwkosten afhankelijk van de gewenste afwerking en mogelijk bijkomende opties.

Vrijblijvende offerte

Vraag vandaag nog uw op maat gemaakte offerte aan via info@trema.be of via ons contactformulier.