Conditiemeting

Gebouwen gaan decennia tot eeuwenlang mee. Het ene gebouw is het andere niet. De levensduur van een gebouw wordt in belangrijke mate beïnvloed door het onderhoud dat men door de jaren heen uitvoert. Trema werkt hand in hand met beslissingsnemers om op maat van ieder gebouw de nodige inzichten te verzorgen om de belangen van de klant te vertalen in een praktisch meerjarenplan voor uw gebouw.

Momenteel zijn er nog geen wettelijke verplichtingen verbonden aan de energiedoelstelling 2050, maar het is wel verstandig om hier al rekening mee te houden bij eventuele renovaties. Woningen die niet aan de energiedoelstelling voldoen, kunnen in de toekomst minder interessant zijn op de vastgoedmarkt en mogelijk in waarde dalen. Bovendien heeft u er als eigenaar ook alle baat bij aangezien de renovaties op lange termijn resulteren in een lagere energiefactuur.

Wat is een conditiemeting?

Het doel van een conditiemeting is het vaststellen van de technische toestand van een bouwdeel op basis van waargenomen gebreken. NEN 2767 is een norm die de conditie van een gebouw objectief bepaalt. Aan de hand van een objectieve methodologie worden gebouwonderdelen gescoord op een kwantitatieve schaal.

Wat is het nut van een conditiemeting?

Het in beeld brengen van de conditie

Het onderbouwen van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)

Het onderbouwen van onderhoudsbudgetten

Het ondersteunen van technisch beheer en beleid

Het gebruik in (resultaatgerichte) onderhoudscontracten

Vergemakkelijken van de communicatie over de gewenste conditie

De conditiemeting is de methode die gebruikt wordt om de technische staat van een gebouw objectief uit te drukken

Het laat het bestuursorgaan toe een strategie uit te werken en het beheer van het gebouw af te stemmen op de strategie van het bestuur