Hoe zit het nu precies met die klimaatdoelstellingen 2050?

Hoe zit het nu precies met die klimaatdoelstellingen 2050? En welke impact heeft dit op onze gebouwen / vastgoedstrategie voor de toekomst?
Cédric Hamerlinck, Business Developer bij Trema, geeft jullie een woordje uitleg.

Waar komt de doelstelling vandaan?

Hiervoor moeten we teruggaan in de tijd, nl. naar het jaar 2019. In het Klimaatakkoord van 2019 hebben 195 landen, inclusief België, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot onder de 2°C, en zo mogelijks onder de 1,5°C. Om dit te halen heeft de Europese Unie een langetermijnstrategie opgelegd om tegen 2050 een netto nuluitstoot van schadelijke gassen te behalen en dus een klimaatneutraliteit te bereiken.
Dit is noodzakelijk want we hebben de laatste jaren de effecten van de opwarming van de aarde zelf aan den lijve ondervonden.

Langetermijndoelstelling 2050

In de langetermijndoelstelling 2050 werd opgenomen dat iedere woning of appartement tegen 2050 een label A zou moeten hebben. Om dit te behalen geldt er sinds 01/01/2023 een renovatieverplichting voor residentiële gebouwen. Alle woningen of appartementen met een label E of F, die vanaf 2023 aangekocht zijn, moeten, als tussenstap verplicht gerenoveerd worden naar een label D of beter binnen de 5 jaar na aankoop.

Hoe pakken we dit aan?

Dit is een gezamenlijke inspanning en zeker geen eenvoudige oefening. Het vraagt inspanningen van zowel de industrie, de publieke sector en de gezinnen. 

In Vlaanderen zitten we met een verouderd patrimonium, denk aan huizen, flatgebouwen, kantoren, scholen, etc… Dit verouderd patrimonium is medeverantwoordelijk voor een groot percentage in de CO² uitstoot. 

Dit valt enkel op te lossen door onze gebouwen energetisch te gaan renoveren.

Energetisch renoveren

Wat en hoeveel moet ik renoveren en hoeveel gaat het mij kosten om aan de doelstellingen te voldoen?

De meest logische redenering is om te vertrekken vanuit het warmteverlies van het gebouw. Hoe minder energieverlies er is in de woning, hoe minder energie u zal moeten opwekken en verbruiken en dus hoe kleiner uw energetische voetafdruk is.
Eénmaal het huidige energieverlies van een pand in beeld gebracht is, kan men beginnen simuleren, begroten en doelen opstellen om te werken naar de doelstelling 2050. Het EPC van een pand is hierin een goede referentie, vandaar dat de overheid een renovatieverplichting gekoppeld heeft aan te behalen EPC-labels tegen een bepaalde deadline.

De grote valkuil om de doelstelling niet te halen, en dus met andere woorden het onomkeerbaar punt van de 2°C opwarming te overschrijden, is het probleem vooruit te schuiven. 2050 is nog veraf en voor de meesten nog ver van hun bed, maar men vergeet dat het voortbestaan van het leven op aarde op het spel staat…

Vragen over haalbaarheid, renovatiemasterplannen, zonnepanelen, laadpalen, stookplaatsrenovaties, energetische renovaties, etc… zijn allemaal zaken die perfect onder de noemer van ‘haalbaarheidsstudies‘ vallen en waar we binnen Trema graag helpen zoeken naar de juiste oplossing op maat van uw gebouw.