Energieprestatie (EPC)

Energieverbruik van uw appartementsgebouw

De energieprestatie van een appartementsgebouw drukt uit hoe een gebouw presteert op vlak van het energieverbruik. Het energieverbruik van een gebouw hangt van verschillende factoren af: de locatie, oriëntatie, energetische kwaliteit van de gebouwschil, de energie-efficiëntie van installaties zoals verwarming en de intensiteit van het gebruik van het gebouw.

Waarom zou u het energieverbruik van uw gebouw in kaart brengen?

Er zijn verschillende redenen om het energieverbruik van uw gebouw in kaart te laten brengen. Denk maar aan de intentie om de CO²-uitstoot te beperken of om te besparen op energiekosten. Maar de belangrijkste reden is hoogstwaarschijnlijk de wettelijke verplichting zoals het EPC-attest van de gemeenschappelijke delen.

Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen 2050

Tegen 2050 zou elk huis en elk appartement even energiezuinig als een energetisch performante nieuwbouwwoning moeten zijn.

De langetermijnstrategie voor gebouwen is een verdere uitwerking van de algemene Vlaamse Klimaatstrategie 2050, die specifiek is gericht op het reduceren van het energiegebruik en de broeikasgasemissies van de verwarming van de Vlaamse gebouwen. Dit omvat zowel de woongebouwen als de niet-woongebouwen zoals kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen,…

Woongebouwen

Voor woningen en appartementen is deze doelstelling 2050 het verlagen van het gemiddelde EPC met 75%, dit komt overeen met label A (EPC va 100 kWh). Voor bestaande woningen is het renoveren van de gebouwschil de eerste prioriteit. Op die manier wordt de totale warmtevraag eerst gereduceerd en kan de nieuwe verwarmingsinstallatie worden gedimensioneerd op de resterende warmtevraag.

Op basis van de huidige databank van EPC’s is vastgesteld dat ongeveer 3,5% van de bestaande woningen (in totaal bijna 3 miljoen woningen (huizen en appartementen)) voldoen aan het streefdoel voor 2050. Er moeten dus nog 2,9 miljoen woningen gerenoveerd worden om de doelstelling van 2050 te halen. Met andere woorden, er is nog veel werk voor de boeg.

Niet-woongebouwen

Voor niet-woongebouwen zoals kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen,…streeft Vlaanderen naar een koolstofneutraal gebouwenpark voor verwarming, sanitair, warm water, koeling en verlichting tegen 2050.

Deze dienst bevat

EPC-attest

Energiemonitoring