EPC-attest

Het energieprestatiecertificaat of afgekort EPC is een document dat aangeeft hoe energiezuinig een appartement, huis of gebouw is. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezige installaties en de gebouwschil. Dankzij een label of energiescore is het duidelijk wat de energetische toestand is van het vastgoed.

Van plan om binnenkort je huis of appartement te verkopen of te verhuren? Dan ben je sinds 2008 verplicht een EPC van de woning te hebben. Een EPC is een document dat het geschatte energieverbruik van een woning aangeeft per m². Een lagere EPC-score betekent dus een betere energieprestatie.

Wat is een goede EPC-score?

Veel mensen vragen zich af wat een goede of wat een slechte EPC-score is. Een terechte vraag. Een vrijstaande woning verbruikt meer dan een appartement doordat het een groter verliesoppervlak heeft. Daarnaast speelt het bouwjaar van de woning een rol. Zo heeft een vrijstaande woning gebouwd na 2005 een gemiddelde EPC van 190 kW/m² en een appartement een gemiddeld EPC van 160 kW/m².

Het EPC-attest van privatief vastgoed

Het EPC-certificaat van een privatief vastgoed dient verplicht afgeleverd te worden bij het verkopen of verhuren van uw eigendom aan de kandidaat-koper of huurder. Hierdoor kunnen zij rekening houden met de energiescore van de woning voor bijvoorbeeld de nodige renovatiewerken in de toekomst of schatting van de energiekosten.

Het EPC-attest van de gemeenschappelijke delen

Vanaf 2022 is elk appartementsgebouw verplicht over een EPC voor de gemeenschappelijke delen te beschikken. Dat EPC geeft aan hoe energiezuinig de gemeenschappelijke delen zijn. Denk maar aan de staat van het dak, de gevel, collectieve installaties van het gebouw,…

In het EPC certificaat staan aanvullend ook aanbevelingen in om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren.

Trema is de energiepartner die u tijdens het volledige traject van het opmaken van een EPC voor gemeenschappelijke delen tot het aanpakken van de aanbevelingen op het attest bijstaat. Onze vastgoedinspecteurs adviseren en assisteren u bij wat u wenst te renoveren in uw gebouw.

Het EPC heeft als doel aan te geven wat de nodige maatregelen zijn die moeten genomen worden om aan de vereiste energiedoelstellingen van 2050 te voldoen.

Het EPC-attest voor klein niet-residentiële eenheden (EPC KNR)

Het EPC-attest voor kleine niet-residentiële eenheden (EPC KNR), kan sinds 2020 worden opgesteld bij de verhuur, verkoop en andere overdracht van gebouweenheden die niet bestemd zijn voor bewoning, zoals bijvoorbeeld horeca- of handelszaken, kleine kantoren, praktijken, …

Dit certificaat geeft inzicht in de energiezuinigheid van de betreffende gebouweenheid. Het bevat tevens concrete aanbevelingen om de energie-efficiëntie van het gebouw te verbeteren.

Het EPC-attest voor een niet-residentiële eenheid
(EPC NR)

Het EPC-attest voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) verschaft inzicht in de energie-efficiëntie van een gebouweenheid die dienst doet als kantoor, school, winkel, ziekenhuis, enzovoort. Daarnaast geeft het aan welke inspanningen nog vereist zijn om de eenheid te renoveren tot een koolstofneutraal gebouw.

Een energieprestatiecertificaat moet sinds 2023 opgemaakt worden bij overdracht en verhuur. De verplichting om over een EPC NR te beschikken, zal stap voor stap verscherpen tot elke grote niet-residentiële gebouweenheid in 2026 over een EPC beschikt, ook zonder dat het overgedragen of verhuurd wordt.

  • 2023: vanaf 1 januari 2023 tot 30 april 2023 moest een niet-residentiële gebouweenheid bij verkoop, bij erfpacht, bij opstalrecht of bij het afsluiten van een nieuw huurcontract verplicht over een EPC NR beschikken. Sinds 1 mei 2023 werd deze verplichting uitgebreid naar alle notariële overdrachten in volle eigendom.
  • 2024: vanaf 1 januari 2024 moeten alle grote gebouweenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen beschikken over een EPC voor niet-residentiële gebouwen. Het huidige EPC Publiek kan dus niet langer gebruikt worden om aan de verplichtingen voor publieke gebouwen te voldoen. Voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250m² geldt bovendien een uithangplicht.
  • 2025: vanaf 1 januari 2025 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan of gelijk aan 1000 m² over een EPC NR beschikken, ongeacht verkoop (en andere overdrachten) of verhuur.
  • 2026: vanaf 1 januari 2026 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 1000 m² over een EPC NR beschikken, ongeacht verkoop (en andere overdrachten) of verhuur.
  • 2028: vanaf 1 januari 2028 moeten alle grote gebouweenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen (behalve voor gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs) over een geldig EPC NR beschikken, waaruit blijkt dat minimaal een label E behaald wordt.
  • 2030: vanaf 1 januari 2030 moet elke grote niet-residentiële eenheid over een geldig EPC NR beschikken, waaruit blijkt dat minimaal een label E behaald wordt.

Boek een afspraak voor het opmaken van een EPC-attest met één van onze energiedeskundigen via info@trema.be of +32 9 396 42 38.