Renovatiemasterplan

VME Baccarat

Wat houdt het renovatiemasterplan in?

Het renovatiemasterplan van Trema voor de VME Baccarat bevat een volledig overzicht van alle gebreken, tekortkomingen en wettelijke bepalingen die moeten worden aangepakt. Het plan omvat zowel bouwkundige als technische aspecten. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat een renovatiemasterplan een haalbaarheidsstudie is en er dus geen gedetailleerde meetstaten worden opgemaakt.

Uitwerking 2 scenario’s

Na een grondige analyse van het volledige gebouw, worden er in het renovatiemasterplan twee scenario’s uitgewerkt voor de VME. Het eerste scenario focust op het behouden van een goede staat van het gebouw dat voldoet aan alle geldende wetten en normen, zoals brandveiligheid en woonkwaliteit.

In het tweede scenario worden alle aspecten uit scenario 1 meegenomen en verder uitgewerkt met energiebesparende maatregelen. Het doel is om een energiescore te behalen die lager ligt dan 100 kWh/(m²jaar), wat overeenkomt met een A-label voor alle appartementen in het gebouw.

Vergelijking

Nadat beide scenario’s zijn begroot en uitgewerkt, wordt er een vergelijking gemaakt tussen de kosten en de benodigde werkzaamheden voor elk scenario. Dit geeft de VME een duidelijk overzicht van de financiële aspecten en welke werken nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken.

“Dankzij het renovatiemasterplan krijgt de VME een duidelijk overzicht van de uit te voeren werken en het financiële aspect ervan.”

Bart Van der Straeten

Vastgoeddeskundige