Deloitte – Antwerpen

EPC NR

Opmaak EPC NR

Dit EPC NR (niet-residentieel) werd opgemaakt in het kader van de verplichting om sinds 01/01/2024 te beschikken over een EPC NR bij het verhuren van kantoorgebouwen. Hiervoor is ter plaatse het gebouw opgemeten en zijn de technische installaties, zoals de ventilatiegroepen en de koeltoren, geïnventariseerd. 

Na het opmeten en het in kaart brengen van de verliesoppervlakten, werd het EPC NR attest opgemaakt.

“Door het opmaken van een EPC NR heeft Deloitte Antwerpen een zicht op de energie-efficiëntie van hun kantoor.”

Shawn Braes

Energiedeskundige