Energetische renovatie

Voor Blok B te Gent werd Trema aangesteld voor een energetische renovatie. Bij een energetische renovatie is de eerste stap altijd het aanpakken van de buitenschil zodat het warmteverlies gereduceerd kan worden.

Trema maakte een samenvattende meetstaat en een beschrijvend lastenboek op voor de uitvoering van de werken. Aangezien de voor- en achtergevel hoofdzakelijk uit glaspartij bestaat (ramen en deuren), was de logische stap dat we de zijgevels, alwaar van oudsher (of vanouds…) een enorm warmteverlies op ontstond, zouden gaan isoleren. Daarvoor hebben we dan ook de nodige studie uitgevoerd, een meetstaat en lastenboek opgemaakt en aannemers aangeschreven voor het opmaken van offertes. Die offertes werden in een vergelijk gegoten en gepresenteerd op de algemene vergadering van de VME, waar dan een aannemer werd aangewezen om de werken uit te voeren. Op datzelfde moment werd Trema aangesteld om de werken te coördineren, maw. technische controle, bijsturen waar nodig en nazicht van de vorderingsstaten.

 

De gevel aan de kant van de Martelaarslaan en de dakappartementen zijn afgewerkt, de gevel aan de kant van de Jubileumlaan is volledig geïsoleerd en wordt binnenkort voorzien van bepleistering met wapeningsnet, waarna de eindlaag in crepi kan aangebracht worden.
Als alle werken afgerond zijn, zullen we met Trema ook bijstand verlenen aan de VME voor de voorlopige en de definitieve oplevering van de werken.

“Dankzij de energetische renovatie kan het warmteverlies gereduceerd worden.”

Benny Borms

Director Renovations