Brandaudit parking

Is de brandveiligheid van uw parkeergarage voldoende voor het toelaten van elektrische voertuigen?

Trema heeft in opdracht van VME Gallinago een grondige brandaudit uitgevoerd voor de ondergrondse parking met 122 autostaanplaatsen.

De brandveiligheid is beoordeeld op basis van de geldende regelgeving (waaronder de regel van goed vakmanschap ‘Elektrische voertuigen in parkings’ van FireForum) in combinatie met onze expertise en ervaring. Tijdens een uitgebreide rondgang zijn verschillende aspecten met betrekking tot brandpreventie gecontroleerd, waaronder evacuatie(wegen), brandmelding, veiligheidsverlichting, signalisatie, en blusmiddelen. Aan de hand van de ontvangen documentatie van de klant (zoals onderhouds- en keuringsrapporten) en de vastgestelde afwijkingen tijdens de rondgang, zijn er aanbevelingen en adviezen gegeven om de brandpreventie te verbeteren en daarmee het veiligheidsniveau van de parkeergarage te verhogen.

Het eindresultaat is een gedetailleerd brandauditverslag, inclusief visueel materiaal, waarmee de VME verdere stappen kan ondernemen om het brandveiligheidsniveau van de parking te verhogen.

“Dankzij het gedetailleerd brandauditverslag kan de VME verdere stappen zetten in het verhogen van het brandveiligheidsniveau van de parking.”

Gert Stalpaert

Vastgoeddeskundige