EPC niet-residentieel

Wat zijn de verplichtingen voor niet-residentiële gebouwen en hoe verloopt de tijdslijn?
Shawn Braes, teamlead audit, licht dit toe in onderstaand artikel.

Sinds 1 januari 2023 is het EPC niet-residentieel in voege geroepen door het Vlaams Energie- en Klimaat Agentschap (VEKA). Net zoals de verplichting om bij verkoop en verhuur van een woning over een EPC te beschikken, dienen niet-residentiële gebouwen, zoals kantoren, ziekenhuizen en handelspanden, vanaf dan hier ook aan te voldoen.
Vanaf 1 januari 2025 dienen alle niet-residentiële gebouweenheden met een bruto vloeroppervlakte groter dan of gelijk aan 1000 m² te beschikken over een EPC NR, ongeacht de verkoop of verhuur.
Vanaf 1 januari 2026 geldt dit ook voor gebouweenheden kleiner dan 1000 m². Voor gebouweenheden met een publieke of overheidsfunctie gelden er strengere deadlines. Een EPC NR is 5 jaar geldig.

EPC NR niet-residentieel

De energiescore en het energielabel (X)

Het EPC NR bestaat, net zoals het residentiële EPC, uit een energiescore en een energielabel. Anders is, dat bij een EPC NR, het energielabel niet meer afhankelijk is van de energiescore, maar een maatstaf is geworden voor de hoeveelheid hernieuwbare energie die wordt opgewekt en verbruikt in de gebouweenheid. De energiescore geeft daarnaast de theoretische energi-efficiëntie weer van het gebouw. Hiervoor wordt gekeken naar de opbouw, isolatie en HVAC-installaties die aanwezig zijn.

Gezien het energielabel gebaseerd is op effectieve verbruiken en opwekking dient de energiedeskundige de nodige meetgegevens te ontvangen van de opdrachtgever. De verbruikgegevens tot 5 jaar terug zijn hiervoor relevant, maar dienen wel gestaafd te worden door verbruiksfacturen of gedateerde foto’s. Naast de nutsmeters zijn ook bijkomende meters voor elektriciteit en gas vaak aangewezen om de correcte meetgegevens te bekomen. Indien de nodige meetgegevens of tussenmeters niet aanwezig zijn wordt een energielabel X bekomen. Dit wil zeggen dat er momenteel nog geen energielabel berekend kan worden.

Minimumlabel in de toekomst

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle grote niet-residentiële gebouweenheden minimum over een label E beschikken. Verdere verplichtingen inzake energielabels doorheen de tijd dienen nog vastgelegd te worden door het VEKA. Echter zal voor de meeste gebouwen het al een hele uitdaging zijn om een label E te behalen i.p.v. een label X. In de praktijk worden vaak de nodige meetgegevens niet bijgehouden of zijn de nodige tussenmeters niet aanwezig om een energielabel te berekenen.

Trema zet zich in om naast een correct EPC op te maken, ook de nodige adviezen te geven aan de opdrachtgevers m.b.t. het aangeven waar er best bijkomende meters kunnen voorzien worden en hoe de meetgegevens dienen bijgehouden te worden zodat deze kunnen opgenomen worden bij een nieuwe versie van het EPC. 
Daarnaast biedt Trema aan om zowel voor de energiescore als het energielabel uit te werken hoe deze scores verbeterd kunnen worden met het oog op de langetermijndoelstellingen van het VEKA.