H100-verwarmingsaudit

De H100- verwarmingsaudit is een onderzoek van uw verwarmingsinstallatie om te beoordelen hoe efficiënt de warmteproductie is. Tevens wordt geëvalueerd of de grootte van de ketel overeenkomt met de verwarmingsbehoeften van het gebouw en of  het centrale verwarmingstoestel mogelijk aan vervanging toe is. Dit is vooral belangrijk bij oudere verwarmingssystemen. Een goed werkende verwarmingsinstallatie is zuinig, veilig en milieuvriendelijk.

Deze audit is verplicht voor ketels die ouder zijn dan 5 jaar en voor ketels met een vermogen van +100kW (ook gecumuleerd).