Renovatie/coördinatie

De visie van Trema is om gebouwen op te waarderen. Onze slagzin is daarom ‘Upgrading Places‘. Specifiek gaan we voor het opwaarderen van de energie-efficiënte van uw gebouw om de energiedoelstelling 2050 te halen.

Omdat het halen van deze energiedoelstellingen absoluut niet vanzelfsprekend zijn en omdat een kwaliteitsvolle uitvoering van deze renovatiewerken zorgen voor een lange levensduur met minder complicaties kunt u Trema inschakelen als bouwcoördinator voor project- en werfopvolging.

 

Projectbegeleiding is een cruciale fase in de realisatie van bouw- of renovatieprojecten, waarbij verschillende verantwoordelijkheden en taken moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het project volgens de vooropgestelde normen en specificaties wordt voltooid. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende stappen die we hierbij nemen:

1. Technische controle van de werken

Een fundamenteel onderdeel van projectbegeleiding is de technische controle van de uitgevoerde werken. Dit houdt in dat elke fase van het project zorgvuldig wordt geëvalueerd om te verzekeren dat de werkzaamheden voldoen aan de technische specificaties zoals vastgelegd in het lastenboek. Hierbij wordt gecontroleerd of de aannemer de juiste materialen en technieken gebruikt.

2. Organiseren en leiden van werfvergaderingen

Effectieve communicatie is essentieel tijdens een bouwproject. De projectbegeleider organiseert en leidt regelmatig werfvergaderingen om alle betrokken partijen, waaronder aannemers, architecten en ingenieurs, samen te brengen. Tijdens deze vergaderingen worden voortgangsrapporten besproken, mogelijke problemen geïdentificeerd en oplossingen voorgesteld.

3. Bijsturen en richtlijnen geven

Wanneer afwijkingen van het oorspronkelijke plan worden vastgesteld, is het de verantwoordelijkheid van de projectbegeleider om bij te sturen en richtlijnen te geven aan de aannemer. Dit omvat het identificeren van eventuele wijzigingen die nodig zijn, het aanbrengen van correcties en het zorgen voor een consistente naleving van het projectontwerp.

4. Probleemoplossend meedenken

Onvoorziene problemen kunnen zich voordoen tijdens de uitvoering van het project. De projectbegeleider speelt een proactieve rol in het meedenken en het vinden van oplossingen voor deze onverwachte uitdagingen, in samenwerking met het projectteam.

5. Beoordelen van meerwerken / bijkomende kosten

Bij wijzigingen in het project die leiden tot meerwerken of bijkomende kosten, beoordeelt de projectbegeleider deze in samenspraak met de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) of syndicus. Hierbij wordt de impact op het budget en de planning zorgvuldig geanalyseerd.

6. Nazicht van vorderingsstaten

De vorderingsstaten van de aannemer worden zorgvuldig gecontroleerd in vergelijking met de daadwerkelijk uitgevoerde werken. Pas na goedkeuring door de projectbegeleider kan de aannemer overgaan tot facturering.

7. Bijwonen van voorlopige en definitieve oplevering

De projectbegeleider is aanwezig bij zowel de voorlopige als definitieve oplevering van het project. Tijdens deze inspecties wordt gecontroleerd of alle aspecten van het project naar behoren zijn voltooid, eventuele gebreken worden vastgesteld en de opleveringsdocumentatie wordt beoordeeld.