Brandveiligheidsanalyse

Trema kan een audit uitvoeren m.b.t. brandveiligheid van uw gebouw/parking. Hierbij ligt de focus op de evaluatie en raadgeving omtrent het treffen van veiligheidsmaatregelen. De resultaten van de audit zijn gebaseerd op vaststellingen tijdens een rondgang en op basis van de al dan niet beschikbare veiligheidsdocumenten, vergunningen, afwijkingen, adviezen, etc.

Een brandaudit is onder andere aan de orde bij de overweging om laadinfrastructuur voor voertuigen te implementeren in ondergrondse parkings en in het kader van de conditiebepaling van een meergezinswoning.