Begeleiding opleveringen

Technische assistentie oplevering

Trema geeft als technische raadsman onafhankelijk advies en begeleiding tijdens het proces van de (voorlopige) oplevering van renovaties of nieuwbouwprojecten.

Het doel van technische assistentie bij oplevering is om ervoor te zorgen dat de opgeleverde constructie voldoet aan de overeengekomen specificaties, normen, bouwvoorschriften en kwaliteitsnormen. Dit draagt bij aan de voltooiing van een succesvol en probleemloos bouwproject en zorgt ervoor dat alle partijen, waaronder aannemers, architecten en opdrachtgevers, tevreden zijn met het eindresultaat.

Belangrijke aspecten van technische assistentie bij de oplevering

Onafhankelijk advies

Een belangrijk kenmerk van technische assistentie bij oplevering is dat het wordt verstrekt door een onafhankelijke partij zoals Trema. Dit zorgt voor objectiviteit en vertrouwen in de beoordeling van de bouwkwaliteit.

Conformiteit en kwaliteit

De technische raadsman, in dit geval Trema, inspecteert de bouwplaats en beoordeelt of de werkzaamheden voldoen aan de vastgestelde specificaties, ontwerpeisen en wettelijke voorschriften. Eventuele afwijkingen worden geïdentificeerd en gerapporteerd.

Defecten en problemen

Eventuele gebreken, defecten of tekortkomingen worden gedocumenteerd en gerapporteerd. Deze rapportage is waardevol voor het initiëren van corrigerende maatregelen voordat het project wordt opgeleverd.

Documentatie

Alle relevante documentatie, zoals bouwtekeningen, specificaties en contracten, wordt gecontroleerd om te zorgen dat deze overeenkomt met het feitelijke bouwproces.

Communicatie

De technische raadsman fungeert als een brug tussen de verschillende belanghebbenden, en communiceert helder en transparant over de bevindingen en eventuele problemen. Dit helpt om misverstanden en geschillen te voorkomen.